BÜRO TAIWAN

TECHUP-pdi Metalltechnik

Horace Huang

5F-5, No.75, Rueiyuan Road,
Cianjin District, Kaohsiung 80147, TAIWAN
Tel: +886-7-2858288
Fax: +886-7-2858388
E-Mail: techup.pdi@msa.hinet.net